OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

linear 02 02.png

1. Společnost Capital Rezidencial Moravia s.r.o., se sídlem Na Jánské 1138/23, Slezská Ostrava, 710 00, IČ 06762115 zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73189, zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením podle čl. 26 Nařízení, v případě Vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • emailovou adresu

  • telefon

  • text zprávy

 

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Správce zpracovává na tomto webu cookies potřebné fungování webu a analytiku. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Capital Rezidencial Moravia s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Capital Rezidencial Moravia s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Capital Rezidencial Moravia s.r.o. tedy správcem osobních údajů, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je například WIX - systém na tvorbu webových stránek (EU VAT ID - EU442008451).

 

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.