O METODĚ BICOM

linear 02 02.png

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 30 let v lékařství a přes 15 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. "komplementární medicíny".

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice. 

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance - tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek.

Komunikace je základem pro změnu a cesta pro rozšíření naší vize o zdraví. Pokud jsou komunikační kanály bez bariér a blokád, jsme schopni pracovat na stavu optimálního zdraví. Přístroj BICOM podporuje optimální zdraví tím, že pracuje s tělem na elektromagnetické úrovni k posílení buněčné komunikace, která stimuluje samoléčící schopnosti těla.

V současné době je využíváno více než 16.000 přístrojů BICOM, které jsou používány ve více než 90 zemích po celém světě, a to v široké škále odvětví včetně veterinární medicíny. 

 

BUNĚČNÁ KOMUNIKACE

linear 02 01.png

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím "světelných blesků" (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence.

 

Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

 

Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol.

 

Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (často také podmíněno dědičností).

komunikace bunek.jpg
naruseni bunecne komunikace.jpg
 

ZJIŠTĚNÍ ZÁTĚŽE

linear 02 02.png

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky v případě, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.

 

Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané ve stomatologii, alergeny atd.).

Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.

Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky tak mohou být uvolněny a vyloučeny.

 

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

zjisteni zateze.jpg
lecba pristrojem.jpg

VETERINÁRNÍ MOŽNOSTI

linear 02 01.png

V České a Slovenské republice jsme na začátku etablování biorezonanční terapie BICOM ve veterinární medicíně, čímž se zde otevírá obrovský potenciál jejího využití. V současné době biorezonanční metoda jde nad rámec konvenční veterinární medicíny. Může se tak efektivně a účinně léčit široká škála symptomů a nemocí, která napomáhá při akutních a chronických onemocnění zvířat.